Rehberlik Hizmetlerimiz
Seminer Takvimimiz
Akademik Paylaşımlar

   
 

 

   
ÖNEMLİ GÜNLER
Ç0CUK OYUNLARI
ŞARKILAR
BİLMECELER

Minik Mucizeler Anaokulu olarak,eğitim departmanımız ve psikolojik danışmanımız ile hazırladığımız rehberlik doküman ve sunumları hazırladık.Böylelikle gerek öğrencilerimizin gerekse velilerimizin danışmanlık hizmeti almasını sağlamaya çalışmaktayız.


Eğitim programımız dahilinde düzenlendediğimiz özel ve toplu veli toplantıları ve seminerler ile bu desteği sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

REHBERLİK HİZMETLERİMİZ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur.  

Rehberlik birimi ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin 5 farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) dönem içinde yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları, çocuğunuzun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi ile ilgili detaylar, bireysel veli görüşmelerinde veliler ile paylaşılır.

 

Minik Mucizeler Anaokulu olarak hedeflerimizden bir diğeri de öğrencilerimizin kendilerinin ve çevresindekilerin duygularını fark edebilen ve ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, kendisi ile barışık, yapıcı bireyler olabilmeleri ve kendi bireysel yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayabilmeleridir.

Bu hedefler doğrultusunda anaokulu öğrencilerimize okulun psikolojik danışmanı tarafından eğitim programının içerisinde “Duygusal Zekâ çalışmaları” yapılmaktadır.

Gerek duyulduğu takdirde çocukları sorunlara dâhil ederek “Sorun Çözme Toplantıları” yapılır. Yaşanan sorunlar masaya yatırılır, “Sorunun içinde çözüm olur.” felsefesini alan öğrencilerimizin üretken çözümler buldukları toplantılar ile onların geri bildirim kullanılarak yapıcı çözüm ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olunur.

SEMİNER TAKVİMİMİZ

Yakınlarımızla kurduğumuz ilişkinin temeli doğru iletişin kurma becerisinden geçiyor. Aile içinde Etkili iletişim" seminerlerimiz ile doğru iletişim kurma yöntemlerini konunun uzmanlarından aktarıyoruz.

Seminerlerimiz okulumuzda hafta sonları etkinlikleri çerçevesinde daha önce yazılı olarak davetiye göndererek düzenlenmektedir.Seminerlerimiz yaz ve güz döneminde 2'şer defa olmak üzere yılda 4 kez verilmektedir.

Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları :

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama

3–6 Yaş Döneminde Temel Alışkanlıklar

Uyku, Yemek Yeme ve Tuvalet Eğitimi Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçiş

Okul Olgunluğu

Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar

Çocuğunuzu Yeni Kardeşe Hazırlarken…

Kardeş Çatışmalarını Azaltmanın Yolları

Cinselliği Nasıl Anlatalım?

Çocuğumuzla Ne Oynayalım Nasıl Oynayalım?

Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Verilmelidir?

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak

Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Çalışan Anne ve Çocuğu

AKADEMİK PAYLAŞIMLAR

Anne-babanın çocuklarıyla iletişiminde çok sık yaptığı hatalar:

Emrivaki konuşmak “Bunu söylediğim gibi yapacaksın, yoksa...”
Ders vermek “Ben çocukken senin yaptığın işin iki katını yapardım.”
Eleştirmek “Bugün her şeyi berbat yapıyorsun.”
Alay etmek “Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi.”

Küçük düşürmek “Senin yaşındaki bir çocuğun bunu bilmesi gerekir.” 

Çocukla iletişim kurarken ona olumlu bir bakış açısıyla yaklaşılmalı ve gerektiğinde onurlandırılmalıdır. Örneğin, resim yapmakta olan bir çocuğa hangi boyaları karıştıracağını göstermek yerine, karışmadan onu izlemek çocukta doğru şeyler yaptığı hissi uyandıracaktır. 

İyi bir iletişimin koşulu: Dinlemesini bilmektir.
Çocukla iyi bir iletişim kurabilmek için ondan gerekli mesajların alınması gerekir. Bu da ancak dinlemekle sağlanır.  Anne-baba iyi bir dinleyici olabilirse çocuk için de iyi bir model oluşturacaktır. 
Aktif dinleme, iletişimin önemli bir parçası olup, iletişim kanallarının açık tutulmasıdır.
Aktif bir dinleyici olmak için şunlara dikkat edilmelidir:

  • Dinlemeye yeterince zaman ayrılmalıdır.
  • Anne-baba konuşma sırasında kendi düşüncelerini bir kenara bırakıp çocuktan gerekli mesajları almaya çaba göstermelidir.
  • Çocuğu dikkatle dinleyip onu anladıktan sonra, biraz daha yumuşak bir söylemle aynı şeylerin çocuğa yinelenmesine yansıtmalı dinleme yöntemi  kullanılarak onu anladığınız hissettirilir.
  • Çocukla konuşurken göz teması çok önemlidir. Onun söylediklerine ilgi gösterildiğini belirtmek için arada bir baş sallayarak onaylamak ya da "evet.. anlıyorum... yaaa" gibi karşılıklar vermek çocuğun konuşmasını sürdürmesini destekleyecektir.
  • Anne-babalar kendi beklentileri ya da düşüncelerine uymasa bile çocuğun konuşmasını kesmeden, sabırla ve eleştirmeden dinlemelidir.
  • Çocuğun karşılaştığı sorunları kendisinin çözmesi için ona fırsat tanımalı,
  • Yüreklendirmeli, ancak uygun biçimde ona yol da göstermelidir.
  • Doç. Dr.Sadık AKŞİT
  • Minik Mucizeler Anaokulu olarak bu tür bilgileri facebook adresimizden de paylaşmayı sürdüreceğiz.