Kadromuz
Eğitim Materyalleri
Yabancı Dil Eğitimi

Eğlenceli Eğlenceli Bilim
Ders Çizelgemiz

Bu Ay Neler Öğreneceğiz?

   
ÖNEMLİ GÜNLER
Ç0CUK OYUNLARI
ŞARKILAR
BİLMECELER

 

 

Siz anne-babalardan sonra çocuklarınızın eğitimini ilk üstlenecek kişiler olarak bizler, üzerimizdeki sorumluluklar ve görevlerin bilincinde hizmet vermekteyiz.

Profesyonel ekibimiz öncelikle sevgi ve ilgisini mucizelerinizle paylaşmaktadır.Minikleriniz bilgi ve becerilerini çoğaltırken onlara profesyonel destek vermeyi sürdüreceğiz.

 

KADROMUZ

Okulumuzun Genel Müdürü Günnur KAYACIK İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunudur.

Okulumuzda görev yapan öğretmenler kendi alanlarında uzman, ilgili üniversitelerden mezun, mesleğini ve çocukları seven kişilerden seçilmiştir.

Sorumlu Müdürümüz Dursun Mutluşahin, 30 yılını eğitim sektöründe hizmet vererek geçirmiş değerli bir öğretim üyesidir.

Başta Sorumlu öğretmenimiz Göksu Özdemir olmak üzere bütün ders ve branş öğretmenlerimiz büyük bir sevgi ve özveri ile görevlerini sürdürmekteler.

 

Okulumuzda sınıf öğretmenlerimiz, ingilizce, müzik, dans... gibi branş öğretmenlerimiz, stajyer öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanımız çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaktadır.
Mutfağımızdan, temizliğimiz ve ulaşımımızdan sorumlu çalışma arkadaşlarımızla büyük ve birbirine bağlı bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
EĞİTİM MATERYALLERİMİZ
FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER...

Bazı çocuklar görerek, bazıları dokunarak, bazıları ise duyarak öğrenir.Bütün çocukların bireysel faklılıklarını cevap verecek şekilde konu öğretilir ve her çocuk konuyu öğrenebilir.

Ölçme değerlendirme de bireysel yapılır. Bir çocuğun gelişimini başka bir çocuğun gelişimiyle karşılaştırılmaz.

EN ÖNEMLİ EĞİTİM MATERYALİ ...
Eğitmenlerdir.Bu nedenle kadromuzu profesyonel eğitimcilerden oluşturduk. Kendisini yenileme konusunda azimli ve sevgi dolu eğitmenler öğrenmeyi kolaylaştıran sistemi çocuklarımıza aktarmakta oldukça başarılı.
KİTAPLAR VE MALZEMELER.

 

M.E.B.nın müfredatında bulunan anaokulu derslerinin yanısıra yabancı dil, zenginleştirilmiş görsel eğitim ve diğer derslerin yazılı dokümanları her yıl konusunda uzman yayınevlerinin kitap ve dokümanları ile desteklenir.

Her dönem başı bu dokümanları velilerimizin de değerlendirmesine sunarız.

TAŞ,KAĞIT,MAKAS...

Okulumuzda kullanılan tüm kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar sağlık bakanlığının iznine tabi malzemelerdir.

Okulumuz doğal ve temiz yaşam sürdürme konusundaki azmini bu malzemelerin temini ve kullanılmasında da göstermektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Uzmanlar, erken çocukluk döneminde, anadili ile kendini rahatlıkla ifade etmeye başlayan çocukların yabancı bir dili rahatlıkla öğrenebileceklerini belirtiyorlar.
Yabancı dil öğretiminin 4 yaşından (48. aydan)itibaren çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemediği ve yeterli uyarana sahip olduklarında bir yabancı dili öğrenebileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. 

Ancak bilimsel araştırmalarda 48. aydan önce başlayan yoğun yabancı dil ağırlıklı programlar, çocuğun anadil altyapsını henüz tamamlamamış olması nedeniyle dil gelişimi, muhakeme yeteneği, düşünme becerilerini olumsuz yönde etkilediği dil uzmanlarınca vurgulanmaktadır.

Anaokulu'muzda 5 ve 6 YAŞ GRUPLARINDA eşzamanlı (bilingual) İngilizce okul öncesi eğitim programı uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce, kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle destekleyerek kavratılmaktadır. Programımızda yer verdiğimiz TPR (Total Physical Response-Bütüncül Fiziksel Tepki) yöntemi, çocukların yabancı dili öğrenmesini pekiştirici bir görev yapar.
4 YAŞ ve OYUN GRUBU için hazırlanmış İngilizce programı ise, oyun yolu ile eğlenerek İngilizcenin temel bilgilerini edinmelerini hedeflemektedir.
EĞLENCELİ BİLİM

Bilim gerçeği bulmaya ve doğanın bilinmeyenlerini açıklamaya çalışan bilişsel bir arayıştır. Çocuklar doğal bilim insanıdırlar. Etrafını kuşatan dış dünyada nerede ise merak etmediği hemen hemen hiçbir şey yoktur. Çocuklarımız okul öncesi dönemde planlı yada plansız öğrenmelerine devam eder. Bu dönemde fen ve doğa eğitiminin amacı, onda merak duygusu uyandırarak çevresini tanımayı ve bu süreçte karşılaştığı problemlere çözüm üreterek çeşitli yaşam becerileri ile donanmasına yardımcım olmaktır. Okul öncesi dönem çocuklarının soyut olan olaylardan çok somut olan nesneler dikkatini çeker. Çevreyi büyük bir dikkatle inceleme, araştırma yolu ile keşfetme merakı ile dolu olan çocuklarımıza bilimin mucizelerini anlatırız. Bol materyalli oyunlar, canlandırma ve bulmacalar, fen etkinlikleri, deney ve destekler ve öğrenmeyi çekici hale getiririz.

 

DERS ÇİZELGEMİZ

 

Okulumuzun haftalık ders programı yaş gruplarına uygun biçimde düzenlenmiş ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Derslerimiz M.E.B.müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ders ve etkinliklerimiz çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyen eğitim malzemeleri ile desteklenmektedir. Her gün;

 

Okulumuzda eğitim alan minik öğrencilerimiz için hazırladığı ders çizelgesi ;Yaz dönemi ve Güz Dönemi olarak iki şekilde hazırlanmaktadır.

Ders saatleri içerisinde bulunan etkinlikler Belirli Gün ve Haftalar, özel partiler yada sostal aktivite günlerinde değişiklik gösterebilir.

  • Sabah jimnastiğinin ardından 09.00-09.30 saatleri arası kahvaltı edilir.
  • Öğle yemeği saat 12.30'da başlar. İkindi kahvaltısının başlama saati 16.00'dır.
  • Öğle uykusuna yatacak öğrenciler öğle yemeğinin ardından uyku odasına geçerler.
  • Programımız tam gün eğitim sistemine göre, yemek ve uyku saatleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Butonlara tıklayarak ders çizelgelerimizi inceleyebilirsiniz.
BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ_
 
DRAMA FEN VE DOĞA   SANAT MATEMATİK KAVRAMLAR
# Balonlar   # Çiçekler nasıl büyür?   # Kedicikler   # Rakamları yazalım   # Katı-sıvı-gaz
# Ben olsaydım   # Yanardağlar   # Tiyatroya gidiyoruz   # Nesneleri sıralayalım   # Yatay-dikey
# Hikaye canlandırma   # Mikrop nedir?   # Yukarıdan bakınca...   # 1,2,3,...50   # Alt-üst-orta
# Engelli olmak   # Güneş sistemi   # Kum boyama   # Grafik çalışması   # Kafiyeli kelimeler
   
 
 
ŞARKILAR   İNGİLİZCE   SONGS   SPOR   MÜZİK-DANS
# Memleketim   # Left   # Rain rain   # Tek ayak üstünde dur   # Üç zamanlı ritmler
# Orman Şarkısı   # Right       # Mendil kapmaca   # Sahne duruşu
    # Middle       # Öne takla   # Vurmalı çalgılar
    # Are you sure?...       # Basketbol